Bangla content . . .

«« return to collection | « previous | next »

To generate the content in Bangla, shown on the left hand side of the page below, you would type in English alphabets (as shown on the right). You could even copy the English version and paste it within Barnamala to generate the Bangla output. Just follow these simple instructions.Lyrics of Prithibi in Bangla

"pri'th'ibee' - moheener ghor'aaguli

* * *

pri'th'ibeetaa naaki chhoto hat'e hat'e
syaatelaait aar keb/hl/h-er haat'e
draing rume raakhaa bokaa baaksat'e band'ee
aa haa haa haa, aa haa


ghare base saaraa d'uniyaar saath'e
j'ogaaj'og aaj haat'er muthot'e
ghuche gechhe d'esh aar seemaanaar d'andi
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d'ekhechh' ki
t'aaraa-raao j'at'a aalokabarsh' d'oore
t'aar-o d'oore
t'umi aar aami j'aai krame sare sare


saari saari mukh aase aar j'aay
neshaat'ur chokh tibhi pard'aay
pokaa-maakar'er aaguner saath'e sandh'i
aa haa haa haa, aa haa

paashaapaashi base ek saath'e d'ekhaa
ek saath'e nay aasale j'e ekaa
t'omaar aamaar phaaraaker nayaa phand'i
aa haa haa haa, aa haa


bhebe d'ekhechh' ki
t'aaraa-raao j'at'a aalokabarsh' d'oore
t'aar-o d'oore
t'umi aar aami j'aai krame sare sare


sbapna bechaar choraa kaarabaar
jaayagaa t'o nei t'omaar aamaar
chokh dh'aa(n)dh'aanor ei khelaa shudh'u bhangi
aa haa haa haa, aa haa

t'aar cheye eso kholaa jaanaalaay
path' bhul kare mool raast'aay
hay t'o peleo pet'e paari aaro sangi
aa haa haa haa, aa haa


bhebe d'ekhechh' ki
t'aaraa-raao j'at'a aalokabarsh' d'oore
t'aar-o d'oore
t'umi aar aami j'aai krame sare sare

  Back to top of page «« return to collection | « previous | next »
♦ Barnamala is a trade mark of Pastelshade Software Technolgy.
♦ Copyright © 2003 - 2017. Patelshade Software Technology.
Digital Voyages ~ HElping Small businesses thrive on the web.