Prithibi

পৃথিবী — মহীনের ঘোড়াগুলি

To generate this in Barnamala, you would type in English alphabets (as shown below).

You could even copy the English version (shown below)  and paste it into Barnamala to generate the Bangla output. (After you paste it within Barnamala, select the entire text. Then, from the menu across the top, choose “Phonetic Conversion > Romanize English to Bengali“.)

pri’th’ibee — moheener ghor’aaguli

pri’th’ibeetaa naaki chhoto hat’e hat’e
syaatelaait aar keb/hl/h-er haat’e
draing rume raakhaa bokaa baaksat’e band’ee
aa haa haa haa, aa haa

ghare base saaraa d’uniyaar saath’e
j’ogaaj’og aaj haat’er muthot’e
ghuche gechhe d’esh aar seemaanaar d’andi
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

saari saari mukh aase aar j’aay
neshaat’ur chokh tibhi pard’aay
pokaa-maakar’er aaguner saath’e sandh’i
aa haa haa haa, aa haa

paashaapaashi base ek saath’e d’ekhaa
ek saath’e nay aasale j’e ekaa
t’omaar aamaar phaaraaker nayaa phand’i
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

sbapna bechaar choraa kaarabaar
jaayagaa t’o nei t’omaar aamaar
chokh dh’aa(n)dh’aanor ei khelaa shudh’u bhangi
aa haa haa haa, aa haa

t’aar cheye eso kholaa jaanaalaay
path’ bhul kare mool raast’aay
hay t’o peleo pet’e paari aaro sangi
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

Leave a Reply