Posted on

Prithibi

পৃথিবী — মহীনের ঘোড়াগুলি

To generate this in Barnamala, you would type in English alphabets (as shown below).

You could even copy the English version (shown below)  and paste it into Barnamala to generate the Bangla output. (After you paste it within Barnamala, select the entire text. Then, from the menu across the top, choose “Phonetic Conversion > Romanize English to Bengali“.)

pri’th’ibee — moheener ghor’aaguli

pri’th’ibeetaa naaki chhoto hat’e hat’e
syaatelaait aar keb/hl/h-er haat’e
draing rume raakhaa bokaa baaksat’e band’ee
aa haa haa haa, aa haa

ghare base saaraa d’uniyaar saath’e
j’ogaaj’og aaj haat’er muthot’e
ghuche gechhe d’esh aar seemaanaar d’andi
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

saari saari mukh aase aar j’aay
neshaat’ur chokh tibhi pard’aay
pokaa-maakar’er aaguner saath’e sandh’i
aa haa haa haa, aa haa

paashaapaashi base ek saath’e d’ekhaa
ek saath’e nay aasale j’e ekaa
t’omaar aamaar phaaraaker nayaa phand’i
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

sbapna bechaar choraa kaarabaar
jaayagaa t’o nei t’omaar aamaar
chokh dh’aa(n)dh’aanor ei khelaa shudh’u bhangi
aa haa haa haa, aa haa

t’aar cheye eso kholaa jaanaalaay
path’ bhul kare mool raast’aay
hay t’o peleo pet’e paari aaro sangi
aa haa haa haa, aa haa

bhebe d’ekhechh’ ki
t’aaraa-raao j’at’a aalokabarsh’ d’oore
t’aar-o d’oore
t’umi aar aami j’aai krame sare sare

Posted on

Bonolota Sen

বনলতা সেন  — জীবনানন্দ দাশ 

বনলতা সেন (Bonolota Sen) — a poem by Jibanananda Das

To generate this in Barnamala, you would type in English alphabets (as shown below).

You could even copy the English version (shown below)  and paste it within Barnamala to generate the Bangla output. (After you paste it within Barnamala, select the entire text. Then, from the menu across the top, choose “Phonetic Conversion > Romanize English to Bengali“.)

 

banalat’aa sen
– jeebanaanand’a d’aash

haajaar bachhar dh’are aami path’ h(n)aatit’echhi pri’th’ibeer path’e,
sin`hal samud’ra th’eke nisheeth’er andh’akaare maalay saagare
anek ghurechhi aami; bimbisaar ashoker dh’oosar jagat’e
sekhaane chhilaam aami; aaro d’oor andh’akaare bid’arbha nagare;
aami klaant’a praan’ ek, chaarid’ike jeebaner samud’ra saphen,
aamaare d’ud’andashaant’i d’iyechhila naatorer banalat’aa sen.

chul t’aar kabekaar andh’akaar bid’ishaar nishaa,
mukh t’aar shraabast’eer kaarukaarj’a; at’id’oore samud’rer ‘par
haal bhennge j’e-naabik haaraayechhe d’ishaa
sabuj ghaaser d’esh j’akhan se chokhe d’ekhe d’aaruchini-d’beeper bhit’ar
t’emani d’ekhechhi t’aare andh’akaare; balechhe se, “et’ad’in koth’aay chhilen’
paakhir neer’er mat’o chokh t’ule naatorer banalat’aa sen.

samast’a d’iner shesh’e shishirer shabd’er mat’an
sandh’yaa aase; daanaar roud’rer gandh’ moochhe phele chil;
pri’th’ibeer sab ranng nibhe gele paandulipi kare aayojan
t’akhan galper t’are jonaakir rannge jhilamil;
sab paakhi ghare aase – sab nad’ee phuraay e-jeebaner sab lenad’en;
th’aake shudh’u andh’akaar, mukhomukhi basibaar banalat’aa sen.